Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j. MF-28951/2020/48

Dotaz:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací souvisejících s projektem realizovaným v rámci výzvy VPS – 228 - 2 – 2020 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství konkrétně projektu - reg. č. 00154 téže výzvy pod názvem „Stavební úpravy ZŠ Vedrovice“ a to:

  1. Dosavadní výše proplacené dotace v rámci výše uvedeného projektu ke dni 23. 10. 2020.
  2. Na základě jakých předložených dokumentů došlo k proplacení dotace (části) výše uvedeného projektu.
  3. Jaké konkrétní podmínky jsou platné pro uvolňování (proplácení) dotačních prostředků, (možnost proplacení 90% části nákladů projektu před jeho dokončením, tj. proplacení dodávek prací a materiálů před jejich skutečným plněním).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější