Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-23239/2020/48

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  1. Sdělení spisových značek veškerých arbitrážních řízení probíhajících mezi Českou republikou a společnostmi Natland Investment Group N.V., Natland Group Limited, G.I.H.G. Limited, Radiance Energy Holding Sà.r.l. (dále jen „Řízení“).
  2. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci Řízení, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
  3. Zaslání všech rozhodnutí (nálezů) v rámci řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soud v Haagu, a to včetně všech dílčích rozhodnutí (partial award).
  4. Zaslání dílčího nálezu (partial award) ze dne 20. 12. 2017 vydaného v rámci rozhodčího řízení sp. zn. PCA Case No. 2013-35 vedeného u Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější