Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-18395/2020/48

Dotaz:

I.
„protože se mi nepodařilo jednoduše najít ve vámi provozovaném systému ARES všechny název subjektu, kde Obchodní firma=ústav, žádám o zaslání seznamu všech subjektů, jejichž název subjektu obsahuje slovo "ústav" zajímá mne jen tento sloupeček, nic více

seznam chci ve strojově čitelném formátu, jak říká tento zákon“

II.
„protože se mi nepodařilo jednoduše najít ve vámi provozovaném systému ARES všechny název subjektu, kde Obchodní firma=asociace, žádám o zaslání seznamu všech subjektů, jejichž název subjektu obsahuje slovo "asociace" zajímá mne jen tento sloupeček, nic více

seznam chci ve strojově čitelném formátu, jak říká tento zákon“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější