Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-16262/2020/48

Dotaz:

„____________ si tímto dovoluje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) zdvořile požádat Českou republiku – Ministerstvo financí jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 ZSPI o poskytnutí následujících informací týkajících se projektu „Systém Národního agregátora – Czechiana“ ev.č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004523 (dále jen „Projekt“) spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu:

  1. má Ministerstvo kultury České republiky dle informací Vašeho úřadu k dispozici financí prostředky na realizaci Projektu, a to na jeho realizační i provozní fázi a pokud ano, v jakém objemu?
  2. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o zajištění financování provozní fáze Projektu, a to alespoň v horizontu střednědobého rozpočtového výhledu?
  3. bylo ze strany Ministerstva kultury České republiky požádáno prostřednictvím Vašeho úřadu o odsouhlasení zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Národní informační kulturní portál Czechiana“ zveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2019-013050, nebo bylo alespoň ze strany Vašeho úřadu vzato jeho zahájení na vědomí?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější