Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-12399/2020/48

Dotaz:

  1. „Je pravdou, že Ministerstvo financí bude platit firmě Diebold Nixdorf s.r.o., která provozuje loterii Účtenkovka, nebo jinému právnímu subjektu, náklady na provoz loterie ukončené loterie Účtenkovka? Pokud ano, pak:
  2. V jaké výši budou uhrazeny výše zmíněné náklady a po jakou dobu budou hrazeny?
  3. Kdo nese zodpovědnost za uzavření smlouvy s roční výpovědní lhůtou, a tedy i za ztrátu vzniklou České republice ve výši přibližně 12,39 milionu Kč?
  4. Kdo uhradí tuto ztrátu, která vznikla České republice?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější