Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9686/2020/48

Dotaz:

„V historii ČR bylo financování specifických výdajů Ministerstva obrany ČR (MOČR) řešeno vydáním zákona o státním dluhopisovém programu. V této souvislosti se obracím na Ministerstvo financí ČR (MFČR) s následujícím dotazy:

 1. Podle inforamací zveřejněných v sekci Dluhopisové programy se jednalo pouze o dvě situace
  • zákon č. 165/1999 Sb., o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech,...
  • zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afgánistánu Takto se ptám, jestli je tento výčet situací, kdy byly peníze získané vydáním dluhopisů použity na specifické účely MOČR, tj. na nasazení vojáků, nebo humanitární pomoc obětem, kompletní. Pokud ne, žádám doplnění tohoto seznamu.
 2. Oba zákony stanovily emisní podmínky vydání státních dluhopisů. V prvním případě byl rozsah dluhopisového programu 2 000 000 tis. Kč se splatností 15 let. Ve druhém případě se jednalo o rozsah 600 000 000 Kč se splatností 20 let. Pokoušel jsem se vyhledat tyto dluhopisy podle objemu a času uvedení na trh v tabulce ČNB ale pravděpodobně byly nabídky součástí objemově větší emise dluhopisů, protože jejich účel mohl zakládat požadavek investorů kompenzovat vyšší míru rizika vyšším úrokem.
  Proto žádám o identifikaci těchto dvou specifických titulů prostřednictvím ISIN, případně číslo emise a tranše, aby bylo možné analyzovat historii obou dluhů v dluhové statistice prezentované v Dluhové statistice MFČR jako dluhopisy podle splatnosti.
 1. Je však možné, že moje uvažování není zcela správné, že MFČR může poskytnout rychlejší informaci, než by byla moje analýza. V principu mě u obou dluhových titulů zajímá:
  • zda skutečně došlo k financování dluhem, a pokud ano, v jakém objemu a pod jakým ISIN (číslo emise a tranše) je tento objem zahrnut;
  • jaké byly emisní podmínky, tj. roční kupón
  • jak byly dluhupisy spláceny, tj. zda došlo k jejich splacení až na konci doby splatnosti, nebo došlo k odkoupení dluhopisů ze strany MFČR před dobou splatnosti.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější