Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-22214/2019/48

Dotaz:

„obracím se na Vás s žádostí o vyjádření, zda Váš úřad eviduje dosud nevyřízené nároky na vydání věci (restituční nákroky) dle zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to pro níže uvedené pozemky zapsané na LV č. 2946 v k.ú. Ponava vzniklé z původních pozemků PK p.č. 263/2 a 265/4 v k.ú. Velká Nová Černá.

Pozemky:

 • parc. č. 585/1
 • parc. č. 585/18
 • parc. č. 585/19
 • parc. č. 585/20
 • parc. č. 585/21
 • parc. č. 585/22
 • parc. č. 585/23
 • parc. č. 585/24
 • parc. č. 585/25
 • parc. č. 585/26
 • parc. č. 585/27
 • parc. č. 585/28
 • parc. č. 585/29“ 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější