Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-21478/2019/48

Dotaz:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda Ministerstvo financí ČR v období od roku 2012 uzavřelo se soukromými subjekty dohodu o kompenzaci dopadů legislativních změn, a to konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo k takové kompenzaci (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých kompenzací (dotaz č. 3).“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější