Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-17371/2019/48

Dotaz:

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Program OP PIK se dále dělí na další programy. Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další, je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“). S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • Jaký byl počet auditů realizovaných v programu OP PIK v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019?
  • Jakým způsobem byly audity, realizované AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK, početně rozloženy mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
  • Jaká je výše nezpůsobilých výdajů identifikovaných AO v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 v programu OP PIK?
  • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích, které AO identifikoval v období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější