Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-16403/2017/10/1319 IK

Dotaz:

"žádá Ministerstvo financí ČR o zaslání následujících informací o čerpání tuzemských i zahraničních dotací spolkem CEDOP (Centum pro efektivní dopravu, z.s. respektive jeho právní předchůdce Centrum pro efektivní dopravu, o.s.):

  1. Výčet všech dotačních titulu, které spolek CEDOP čerpal k dnešnímu dni prostřednictvím MF ČR
  2. Objem prostředků, které spolek CEDOP k dnešnímu dni na tyto jednotlivé dotační tituly čerpal
  3. Odevzdané plnění, na základě kterého byly tyto dotace spolku CEDOP vyplaceny - konkrétní doklady k jednotlivým položkám a vyúčtování, doložení o splnění cílů projektů a podobně". 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější