Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-18215/2017/10/1394 IK

Dotaz:

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informace týkající se intepretace § 138 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon") v souvislosti s ustanovením § 136 odst. 9 zákona.

Předmětné ustanovení zákona 138 odst. 1 zní: „Povolení k provozování loterie a jiné podobné hry vydané podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nelze ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozšiřovat, doplňovat nebo prodlužovat dobu jeho platnosti." v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 9, které zní: „Povolení podle odstavců 1 až 8 zanikají nejpozději 6 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Žádáme Vás o poskytnutí informace, zda bude provozovateli umožněno provozovat technická hrách od 1. 1. 2018 za předpokladu úpravy softwaru tak, aby tato zařízení splňovala povinnost registrace a nabídky sebeomezujících opatření dle § 136 odst. 3 zákona? Pokud ano, bude provozovateli udělená výjimka z § 138. 1 a umožněná změna povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 Sb.?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější