Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-43218/2016/10/2334 IK

Dotaz:

  1. Jaká poměrná část hrubého domácího produktu náleží obcím a jaká krajům (nominálně a procentuálně) v období let 2012-2015?
  2. Jaký je poměr mezi vlastními zdroji a ústředními příjmy v celkovém financování (tedy mezi tím, co získaly obce z vlastních zdrojů a tím, co obce a kraje obdržely ze zdrojů ostatních) obcí a krajů za období let 2012 –2015?
  3. Jaká byla výše příjmů obcí z místních poplatků, správních poplatků a daně z nemovitostí v letech 2012-2015?
  4. Jaká byla výše účelově vázaných a účelově nevázaných příjmů obcí a krajů v letech 2012-2015? 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější