Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-43589/2016/10/2369 IK

Dotaz:

1. Informujete zaměstnance na MD/RD o vzdělávacích aktivitách?

 1. Pokud ano, jakou formou?
 2. Pokud ano, jak často?
 3. Pokud ano, kdo tak činí?
 4. Pokud ano, máte nastaven vnitřní předpis či směrnici pro informování o vzdělávacích aktivitách?

2. Informujete zaměstnance na MD/RD o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu?

 1. Pokud ano, jakou formou?
 2. Pokud ano, jak často?
 3. Pokud ano, kdo tak činí?
 4. Pokud ano, máte nastaven vnitřní předpis či směrnici pro informování zaměstnanců na MD/RD o změnách v působnosti a organizaci služebního úřadu?

3. Umožňujete přístup zaměstnancům na MD/RD na místo výkonu státní služby?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější