Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 33228/2016/10/1875 IK

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 ministerstvem financí a jim zřizovanými organizacemi. Zároveň žádám o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 s informací o názvu příjemce a jeho IČ (pokud je dostupné), poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace. 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější