Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-28227/2016/10/1637 IK

Dotaz:

V návaznosti na tuto odpověď a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Ministerstvo financí České republiky, jako na osobu povinnou, se žádostí o poskytnutí následující informace týkajících se odvodu za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření (tzv. solární daň):

Žádám Vás tímto o sdělení, jaká částka byla vybrána na solárním odvodu v roce 2011, 2012, 2013 a konečně také v roce 2014 a 2015? Prosím o uvedení výše vybrané částky samostatně pro jednotlivý rok. 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější