Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-27894/2016/10/1624 IK

Dotaz:

Obracím se na Vás podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádám Vás o seznam obchodních vztahů mezi Vaším úřadem a níže vypsanými subjekty mezi lety 2010 a 2016, o přesný obsah těchto obchodních vztahů jako i výši finančních závazků vyplývajících z uzavření těchto obchodních vztahů:

  • MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 49357778
  • ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 725/14a, IČ 46823395
  • Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 62620177

Informace prosím rozepište do formátu:

  • Doba plnění, obsah obchodního vztahu, finanční odměna 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější