Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-17775/2016/10/1170 IK

Dotaz:

"obracím se na Vás s žádosti o poskytnutí informace v souvislosti s vyhláškou 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Je mi známo, že k některým ustanovením předmětné vyhlášky byl Ministerstvem financí ČR dne 7. července 1993 vydán výklad vedený pod č.j. 323/41384/1993. Žádám tímto o sdělení, zda byl tento výklad v minulosti novelizován, přípdně zda existují jiné dokumenty soužící k interpretaci či doplnění jmenované vyhlášky.(dále dotaz č. 1)

Pokud ano, žádám zároveň o zaslání všech těchto aktuálně platných a účinných dokumentů, které Ministerstvo financí eviduje, v elektronické podobě do datové schránky, případně v tištěné podobě na adresu shora uvedeného sídla."(dále dotaz č. 2) 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější