Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-15869/2016/10/1081 IK

Dotaz:

"na základě zákona o svobodném přístupu k informacím si touto cestou dovoluji požádat Ministerstvo financí o zodpovězení následujících dotazů týkajících se řízení o přestupcích:

  • Může mít pojišťovna postavení poškozeného v přestupkovém řízení, a to i s přihlédnutímk § 129 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví?
  • Jaký je v tomto ohledu poměr mezi zákonem o přestupcích a zákonem o pojišťovnictví?
  • Stává se pojišťovna účastníkem jakéhokoli řízení, kde vznikla škoda na motorovém vozidle a kde byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla?
  • Kdy účastenství pojišťovny vzniká a jakou má účastenství formu - bude mít pojišťovna postavení poškozeného? Je tento okamžik nějak spjatý s uplatněním/neuplatněním nároku poškozeného na náhradu škody?" 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější