Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-14889/2016/10/1032 IK

Dotaz:

"v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek v závislosti na vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek, kde bylo Ministerstvo zadavatelem, s názvem:

 • ,,Rekonstrukce sportovního areálu v Karviné – Ráji – odstranění negativních dopadů hornické činnosti''(datum uveřejnění 8/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 404887.
 • ,,Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí – Rekultivace nezpevněných ploch Soběšovice'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční číslo VZ na VVZ 404906.
 • ,,Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)''(datum uveřejnění 6/2015). Evidenční číslo VZ na VVZ 498217.
 • Sanace haldy Hrabůvka společnosti VÍTKOVICE, a.s.'' (datum uveřejnění 10/2015) Evidenční číslo VZ na VVZ 509665.

Prosím o následující informace :

 • Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky(§ 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem.
 • Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější