Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-9237/2016/10/601 IK

Dotaz:

dovolte mi Vás touto cestou požádat na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informace o všech povolení k provozování číselných loterií prostřednictvím veřejné sítě Internet, která byla vydána Ministerstvem financí ČR na základě zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci Vaší odpovědi Vás žádám o zaslání kopií všech těchto povolení, a to spolu s přehledem, který bude obsahovat údaje o počtu těchto povolení, subjektech, kterým byla tato povolení vydána a o době, na kterou byla tato povolení vydána.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější