Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-11582/2016/10/838 IK

Dotaz:

  1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty ČR přispívala a jaké částky).
  2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo.
  3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci mezi ČR a Světovou bankou).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější