Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 6256/2016/10/404 IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

 1. Jaké prováděcí právní předpisy budou přijaty v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb;
 2. Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1;
 3. Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné veřejnosti, příp. kde jsou / budou zveřejněny;
 4. Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění elektronické evidence tržeb;
 5. K jakému datu budou podnikatelé povinni registrační pokladny zavést;
 6. Jak bude případné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů zavádějících registrační pokladny sankcionováno.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější