Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 2128/2016/10/138 IK

Dotaz:

Žadatel tímto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádá o poskytnutí informací týkajících se zvláštní komise pro řízení o rozkladech podaných proti prvoinstančním rozhodnutím ministerstva vydaných ve správních řízeních ve věcech státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi, a to:

  1. sdělení úplného jmenného seznamu členů zvláštní rozkladové komise včetně roku narození jednotlivých členů a obce jejich trvalého pobytu;
  2. sdělení funkce jednotlivých členů zvláštní rozkladové komise (kdo je jejím předsedou, tajemníkem a kdo zastává případné další funkce v zvláštní rozkladové komisi);
  3. sdělení, kteří členové zvláštní rozkladové komise jsou zaměstnanci Ministerstva financí a kteří členové komise jsou externími odborníky;
  4. sdělení, v čem spočívá odbornost členů zvláštní rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci Ministerstva financí; a
  5. sdělení, jaké odměny a/nebo jakékoliv jiné výhody, které jsou financovány z veřejných prostředků, jsou členům zvláštní rozkladové komise vypláceny či poskytovány za jejich činnost ve zvláštní rozkladové komisi, a to včetně uvedení výše a účelu těchto poskytnutých odměn a/nebo výhod a podmínek jejich poskytnutí.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější