Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 3070/2016/10/187 IK

Dotaz:

V souladu s ustanovením § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ("ZSPI"), tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Informace o obsahu a textovém znění ekologické smlouvy č. 131/96 uzavřené mezi Fondem národního majetku ("FNM") a OKD a.s., a to pokud možno zasláním kopie této smlouvy, resp. datového souboru obsahujícího tuto smlouvu.
  2. Informace o obsahu a textovém znění všech změn a dodatků k ekologické smlouvě č. 131/96, a to pokud možno zasláním kopií těchto dokumentů, resp. datových souborů obsahujících tyto dokumenty.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější