Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-52366/2015/10/2223 IK

Dotaz:

Poskytnutí kopie smlouvy č. 0068/94/01 uzavřené mezi Fondem národního majetku a společností Barvy Tebas s.r.o., IČ 45794616, se sídlem Poděbradská 7, 190 05 Praha 9, která byla uzavřena dne 10.11.1994 a poskytnutí kopie dohody ze dne 29.4.2003 mezi totožnými smluvními partnery, kterou došlo k ukončení smlouvy výše uvedené včetně vyjádření ČIŽP a MŽP k ukončení této smlouvy.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější