Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-54326/2015/10/2286 IK

Dotaz:

  1. Kolikrát byla Česká republika žalována s využitím mechanismu investičních arbitráží skrze platné bilaterální a investiční úmluvy. Kolika takových arbitrážních řízení se Česká republika zúčastnila. Dále žádám o co nejúplnější informace ke každé z těchto žalob a řízení, především: jméno/název žalobce (investora), žalovaná částka, žalobní důvod, rozhodčí nález (rozhodnutí), výsledek sporu, datum žaloby a datum rozhodnutí ve věci. Skrze které bilaterální investiční dohody a kolikrát (pro jednotlivé BITs) byla žalována.
  2. Kolik Česká republika zaplatila na odškodněních investorům na základě rozhodnutí investičních arbitrážních tribunálů. Dále žádám o rozpis výše odškodnění podle jednotlivých případů a žalobců (investorů). To samé žádám pro mimosoudní (smírná) vyrovnání, jež byla s investory uzavřena.
  3. Kolik Česká republika zaplatila na poplatcích a dalších výlohách spojených s investičními arbitrážemi a kolik zaplatila na právních službách v souvislosti s proti ní vedenými investičními arbitrážemi. Všechny dotazy se vztahují na období od 1. 1. 1993 do dne obdržení této infožádosti.

Všechny dotazy se vztahují na investiční arbitráže (ISDS) na základě bilaterálních investičních dohod, jimiž je nebo byla Česká republika vázána. Pod pojmem Česká republika se rozumí i organizační jednotky státu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější