Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-49356/2015/10/2103 IK

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení, kolik dotací a na jaké akce byly poskytnuty Statutárnímu městu Zlín na budování a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury od roku 2004. Pokud takovéto dotace byly v uvedeném období poskytnuty, žádám o jejich jednotlivé členění včetně finančního vyjádření.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější