Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-48544/2015/10/2073 IK

Dotaz:

V návaznosti na připravované povinné zavedení registračních pokladen a probíhající legislativní proces přijímání vládního návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 513) by se Klient touto cestou rád informoval o skutečnostech spojených s realizací projektu elektronické evidence tržeb, zejména pak o povinnostech s tímto projektem pro něho jako podnikatele spojených.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI"), Vás proto tímto žádáme o zodpovězení následujících otázek:

  1. Jaké prováděcí právní předpisy s přijetím zákona o evidenci tržeb; budou přijaty v souvislosti
  2. Jaké je navrhované znění prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1;
  3. Jsou návrhy prováděcích právních předpisů uvedených pod bodem č. 1 přístupné veřejnosti, příp. kde jsou / budou zveřejněny;
  4. Který prováděcí právní předpis stanoví konkrétní povinnosti podnikatelů při zavádění elektronické evidence tržeb, tj. zejména jaká má být podoba registračních pokladen, jaké mají mít registrační pokladny funkce, jaké jsou náležitosti dokladů vystavovaných prostřednictvím registračních pokladen a jaké další povinnosti je třeba splnit při zavádění registračních pokladen;
  5. V případě, že nejsou informace uvedené výše pod bodem č. 4 ještě zahrnuty do návrhu prováděcího právního předpisu a Ministerstvu financí ČR jsou již v této době známy, žádáme o jejich sdělení.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější