Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-47351/2015/10/2002 IK

Dotaz:

  1. Porušení kterých ustanovení právních předpisů bylo státními orgány zjištěno, kdo je porušil, v jakém řízení, jakým mechanismem, v jakém časovém období a v jakém rozsahu?
  2. Jak zjištěné porušení právních předpisů ovlivnilo procesy vydávání osvědčení o provozuschopnosti výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“), resp. také zda mělo vliv na počet povolených VHP a roční výsledek z provozování VHP?
  3. Jaké opatření či řízení, a kterým státním orgánem, byla realizována k nápravě zjištěného porušení právních předpisů a jaké sankce byly viníkům uloženy?
  4. V jakém rozsahu bylo uplatněno ust. § 2 odst. 3 správního řádu?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější