Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-41085/2015/10/1697 IK

Dotaz:

Vážení, v návaznosti na nám - na základě naší žádosti ze dne 19. 6. 2015 rozhodnutím ministra financí Č. j.: MF-29466/2015/10-8 ze dne 17. 8. 2015, kterým zrušil rozhodnutí Ministerstva financí č. j. MF-29466/2015/10-4/1272 IK ze dne 7. července 2015 – poskytnuté informace týkající se pilotního testu a projektové dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, a.s., vypracované společností EKOSYSTEM spol. s r.o. (dále jen „projektová dokumentace“), si Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), dovolujeme požádat jako povinný subjekt o poskytnutí následujících informací:

  1. Jaké náklady na vyhotovení této projektové dokumentace a pilotního testu byly dosud vynaloženy? Je k uvedenému k dispozici podrobné vyúčtování prací (v členění vrtné a průzkumné práce + rozbory / projekční práce)? Kolik bylo k dnešnímu dni skutečně uhrazeno za tyto práce dodavateli?
  2. Byly v průběhu zpracování této projektové dokumentace (myšleno od jejich zadání, objednávky a uzavření smlouvy v roce 2012) vydávány dílčí zprávy, případně dílčí výsledky a specifikace prací? Byla prováděna dílčí fakturace prací dodavatelem? Pokud ano, prosíme o zaslání všech těchto informací.
  3. Bylo zpracování dokumentace Ministerstvem financí ČR zadáno na základě soutěže? Kolik dodavatelů a kteří konkrétní dodavatelé byli poptáni či se účastnilo soutěže pro dodávku projektové dokumentace a pilotního testu sanačních prací?
  4. Kdy Ministerstvo financí ČR zamýšlí získat potřebná územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení potřebná pro tuto zakázku a pro zahájení stavebních prací? Budou tato povolení získána před zadáním sanačních prací?
  5. Jde v případě projektové dokumentace o definitivní zadávací dokumentaci, která bude sloužit pro poptávku a výběr dodavatele této sanační zakázky? Bude zadávací dokumentace

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější