Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-41945/2015/10/1735 IK

Dotaz:

Ve smyslu § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí seznamu všech společností, s nimiž byla uzavřena ekologická smlouva, ke které byl uzavřen dodatek či doplněk stávajícího projektu sanačních prací zohledňující vliv inflace a zvýšení D P H na cenu projektu.

Žádám o zaslání také všech těchto dodatků či doplňků, na jejichž základě byla či by měla byt Ministerstvem financí částka zohledňující vliv inflace a zvýšení DPH uhrazena nad rámec výše původní garance.

Dále pak žádám o zaslání ekologických smluv se smluvními partnery č. 0018/94/01 (aktuální vlastník IVECO Czech Republic, spol. s.r.o.) a č. 0055/94/01 (aktuální vlastník PROCTER and GAMBLE EASTERN EUROPE, Inc.) včetně veškerých případných dodatků či doplňků, pokud byly uzavřeny.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější