Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-40093/2015/10/1675 IK

Dotaz:

Žádáme tímto o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to o sdělení, které konkrétní hry podle § 2 a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povoleny v kasinech provozujících svou činnost na území města Havířova.

Dále žádáme o sdělení, kolik kasin je povoleno provozovat svou činnost na území města, a to s konkrétním uvedením názvu provozovatele včetně identifikátoru, adresy místa provozování, číslo jednací povolení a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, včetně doby povolení.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější