Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-38284/2015/10/1617 IK

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem a v jakém termínu bylo rozhodnuto o žádosti obce Bílovice na projekt Rekonstrukce kuchyně ZŠ v rámci dotačního podprogramu Ministerstva financí ČR 298 213 resp. 298 220. Pokud je to možné, dovoluji si požádat o zaslání kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně o zamítnutí žádosti o dotaci.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější