Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-35169/2015/10/1474 IK

Dotaz:

V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. července 2015 pod č. j.: MF-32556/2015/10-4/1362 IK, ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení:

  • konkrétně které materiály a podklady pro výběrové řízení na dodávku realizační projektové dokumentace má v současné době ministerstvo financí k dispozici,
  • konkrétně které materiály a podklady jsou v současné době doplňovány pro výběrové řízení na dodávku realizační projektové dokumentace,
  • důvod scházejících materiálů a podkladů – projekt byl schválen 18. 11. 2009,
  • jaký lze předpokládat časový horizont vypracování realizační projektové komunikace."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější