Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-31894/2015/10/1339 IK

Dotaz:

Kde mohu zjistit, v jaké výši byly odsouhlaseny dotace z EU určitému (zahraničnímu partnerovi-Rakousko) a zda musí řádně zaúčtovat jak a nač vše bylo užito.

Firma z Rakouska má pochopitelně sídlo a zastoupení i zde v ČR (dále jen investor).

Jedná se o výši poskytnutých dotací na určitou rekonstrukci, která však byla proti skutečné ceně, mnohonásobně převýšena a tak si druhá firma zajistila neúměrný výdělek. Na víc neuhradila ani za vykonané dílo zúčastněným firmám.

Nám bylo sděleno, že dotace čerpány jsou, ale že byl uplacen vysoce postavený zastupitel této firmy a my se nic nedozvíme a oni nám nic nesdělí. Jak v tomto směru mám a mohu postupovat?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější