Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-33028/2015/10/1386 IK

Dotaz:

S odvoláním na § 13 zákona 106/1999Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Analýzy nákladů na pořízení základního vybavení pro evidenci tržeb, na kterou se odvolává důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0), zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa (viz zdroje dat).
  2. Dostupných analýz, které v segmentu (pozn. pravděpodobně v pohostinství a stravovacích služeb) ukazují riziko krácení tržeb a neplnění daňových povinností ve značném rozsahu, na které se odvolává důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 514/0 - str. 6), zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet/legislativa.
  3. Podkladů, ze kterých vychází tvrzení: „Jedno z nejrizikovějších odvětví, kde většina transakcí probíhá v hotovosti a je zde velké procento daňových subjektů, které nepřiznávají své skutečné příjmy, a proto zavedení evidence tržeb u takovýchto subjektů bude účinným nástrojem při výběru daňového inkasa a znemožni se tím současná praxe spočívající v obcházení daňové povinnosti", (str. 22 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/eet/legislativa.
  4. Statistických údajů, které sloužily jako podklad tvrzení: „V případě pohostinství a restauračních služeb se na základě statistických údajů předpokládá nejvyšší relativní výskyt nepřiznaných tržeb", (str. 28 a str. 57 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/eet/legislativa.
  5. Podkladů pro výpočet tabulky B6 (viz zdroj: ADIS, vlastní propočty MF) na str. 60 důvodové zprávy k návrhu zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk 513/0) zveřejněná na adrese http://www.financnisprava.cz/cs/financnisprava/eet/legislativa.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější