Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-34419/2015/10/1422 IK

Dotaz:

Dle mně dostupných informací došlo mezi ČR - Ministerstvem financí a společností ZPA Jinonice, a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Bělisko 1227, PSČ 56201, IČO 45273430 (dále jen „ZPA Jinonice") v tomto roce (zřejmě v červnu 2015) k uzavření dohody, kterou byl vypořádán nárok ZPA Jinonice na doplnění
hodnoty vkladu do této společnosti, když nedostatečná hodnota uvedeného vkladu vznikla v důvodu neplatnosti vložení konkrétních nemovitostí do uvedené společnosti ze strany České republiky či Fondu národního majetku.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

  1. Uzavřela Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí se společností ZPA Jinonice v roce 2015 smlouvu či dohodu, kterou by se zavázala uvedené společnosti uhradit jakékoliv finanční plnění? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy či dohody a dále o informaci, zda již Česká republika své závazky z takové smlouvy či dohody splnila, v jaké výši a kdy.
  2. Uzavřela Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí či jiného ústředního orgánu státní správy se společností ZPA Jinonice v roce 2015 jakoukoliv jinou smlouvu či dohodu? Pokud ano, žádám o poskytnutí kopie takové smlouvy či dohody.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější