Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-32638/2015/10/1366 IK

Dotaz:

Žádost se týká dotačních podmínek Strategické průmyslové zóny Holešov.

Sdělte mi prosím, zda bylo poskytnutí dotací na realizaci Strategické průmyslové zóny Holešov vázáno na nějaké závazné podmínky, které musí Zlínský kraj v budoucnu splnit. Pokud ano, sdělte mi o jaké podmínky se jedná a do jakého termínu mají být plněny, jaké sankce Zlínskému kraji hrozí, pokud tyto podmínky nesplní, zašlete mi prosím kopie příslušných dokumentů (např. rozhodnutí, či smluv), z nichž povinnost takového plnění a sankce vyplývají.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější