Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-30795/2015/10/1316 IK

Dotaz:

Obracíme se na Vás v souladu s ust. §2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, s dotazem, kolik bylo státem, Českou republikou, vyplaceno společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ: 000 01 350, nyní se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 (dále jen „ČSOB") na základě smluv, uzavřených mezi ČSOB na straně jedné a státem a Českou národní bankou na straně druhé, zejm. tedy na základě dokumentu označeného jako Smlouva a státní záruka ze dne 19.6.2000, a dále jednotlivých usnesení, přijatých vládami České republiky zejm. k podmínkám a termínům odkupu „aktiv" z offshorových společností státem resp. jeho složkami.

Zmíněné smlouvy a usnesení vlády byla přijata v důsledku nabytí podniku sp. INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, a.s., IČ: 453 16 619, se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 32 (dále jen „IPB") společností ČSOB. Konkrétně se zdvořile tážeme, kolik peněz získala ČSOB od ČR, resp. Ministerstva financí České republiky, od Konsolidační banky Praha s.p.ú., IČ: 481 18 672, se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 17006, České konsolidační agentury,
IČ: 701 09 966, se sídlem rovněž Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 17006, či České národní banky, resp. ze státního rozpočtu ČR v podobě záruk, náhrad, kupních cen, narovnání apod. za:

  1. investiční úvěr, poskytnutý údajně společností IPB obchodní společnosti SETUZA a.s., IČ: 467 08 707, se sídlem Ústí nad Labem, Střekov, Žukovova 100, PSČ 40129 (dále jen „SETUZA") ve výši jistiny 480 000 000,00 Kč na základě smlouvy o úvěru č. 1091-00-018 z 21.3.2000 na nákup 589 akcií sp. MILO SUROVÁRNY, a.s. (podnikající později pod obchodními firmami LUKANA, a.s. a WIVID, a.s., dále jen „MILO SUROVÁRNY"), IČ: 258 27 545, tehdy se sídlem Olomouc, Hamerská 50;
  2. investiční úvěr, poskytnutý údajně společností IPB obchodní společnosti MILO SUROVÁRNY ve výši jistiny 420 614 400,00 Kč na základě smlouvy o úvěru č. 1091-99-126 z 29.12.1999 na nákup 172 950 ks akcií společnosti SETUZA, tedy balíku akcií, představujících 15% podíl na základním kapitálu společnosti SETUZA. S ohledem na skutečnost, že sp. SETUZA koupila v prosinci 2000 celý podnik společnosti MILO SUROVÁRNY, stala se uvedená úvěrová pohledávka IPB závazkem společnosti SETUZA.
  3. za vklad ve výši 750 000 000,00 Kč, učiněný údajně IPB do základního kapitálu společnosti Českomoravská finanční a leasingová, a.s., IČ: 255 41 889, se sídlem na adrese Brno, Šumavská 15 (dále jen „ČMFL"), představující 51,72% účast na základním kapitálu společnosti ČMFL. Součástí této majetkové účasti byla i nepřímá 100% účast na základním kapitálu společnosti AGROCREDIT, a.s., IČ: 255 42 524, se sídlem na adrese Brno, Čechyňská 14a, PSČ 60200 (dále jen „AGROCREDIT"), neboť AGROCREDIT byla 100% dceřinou společností mateřské společnosti ČMFL. Tuto majetkovou účast na ČMFL vč. na AGROCREDIT nabyla z portfolia společnosti TRITTON DEVELOPMENT FUND až 1.5.2006 Česká konsolidační agentura.

A dále se zdvořile tážeme na osud částky 9 000 000,- Kč, která byla rovněž poskytnuta ze státních prostředků jako úvěr zřejmě nákladů likvidace společností ČMFL a AGROCREDIT, její vypořádání však nebylo v závěrečné zprávě likvidátora srozumitelným způsobem podáno.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější