Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-32556/2015/10/1362 IK

Dotaz:

Dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. listopadu 2009 pod č. j.: 43229/09/05100/05000 MIPOX01H268S byl v rámci řešení revitalizace Moravskoslezského kraje Meziresortní komisí na svém 35. jednání dne 18. listopadu 2009 doporučen projekt Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky k realizaci a k zadání veřejné zakázky prostřednictvím Ministerstva financí, odboru 45 – Realizace privatizace majetku státu, pro etapu přípravy realizační projektové dokumentace.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se obracíme na Ministerstvo financí s žádostí o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení v jakém stádiu řízení se nachází realizační etapa části projektu Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější