Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-30238/2015/10/1303 IK

Dotaz:

Žádám tímto o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Ministerstvo financí, a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace prosím poskytněte za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun.

Dále žádám o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Ministerstva financí ke konci roku 2014 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější