Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-23290/2015/10/1048 IK

Dotaz:

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se kontroly Ministerstva financí u dotačních programů za roky 2013-2015. Konkrétně nás zajímají výsledky kontrol u dotací, jejichž příjemci jsou územně samosprávné celky.

Tímto žádáme o poskytnutí informace:

  1. Seznam kontrolovaných subjektů včetně názvu dotačního programu a výše poskytnuté dotace (pouze kontroly provedené v letech 2013-2015)
  2. Výsledek provedené kontroly, tj. zejména označení subjektů, u kterých byly shledány nedostatky vedoucí k odebrání dotace či její části.
  3. Označení subjektů, které dotaci či její část již vrátily.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější