Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-20857/2015/9002/971 IK

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádám o sdělení následujících informací:

  1. Prosím o zaslání seznamu projektů (název, zadavatel, řídící orgán, příjemce, částka - zvlášť z národních zdrojů a zvlášť ze zdrojů EU, příp. další podrobnosti), u kterých bylo zjištění AO s finančním dopadem, a to za období od r. 2010 až k aktuálnímu datu.

Prosím vždy o uvedení výše fin. dopadu a jakým způsobem byl dopad řešen (tj. kdo to uhradil).

Případně pokud tyto informace k projektu nemáte, tak o sdělení, kde se mohu dovědět víc o
dalším řešení.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější