Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-20704/2015/9002/961 IK

Dotaz:

Prosím o poskytnutí následujících informací dle z. 106/1999 Sb.:

  1. Které ze společností spadající pod MFČR (seznam např. zde) spadají do režimu zákona 178/2005 Sb. (tedy které přešly na MFČR po zrušení FNM) a které do režimu zákona 219/2000 Sb.?
  1. Jakým způsobem MFČR vykonává akcionářská práva u společností v režimu zákona 178/2005 Sb. (jestli tomu správně rozumím, tak v tkaovém případě se neuplatní ustanovení o pověřeném zástupci ze zákona 219/2000 Sb.)?
  2. Jaká jsou pravidla určení pověřeného zástupce u společností spravovaných dle záona 219/2000 Sb. (určuje se ad hoc nebo je to stále stejná osoba,...)?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější