Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-19379/2015/9002/906 IK

Dotaz:

Dle dostupných informací byla v roce 1995 zjištěna kontaminace zemin a podzemních vod v provozu 08 Č. Budějovice, Kovošrot a.s. Praha. Byla uzavřena smlouva mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. Praha a ČIŽP OI Č. Budějovice na jejím základě vydal vodohospodářské rozhodnutí k odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod č.j.20V/8111/95/Ba-2143. Sanace byla postupně realizována až do roku 2006.

Žádám o poskytnutí zmíněné smlouvy mezi FNM ČR a Kovošrotem a.s. Praha. Žádám o informace o celkových finančních nákladech na likvidaci této ekologické zátěže a o informaci, jakým způsobem byla likvidována zamořená vytěžená zemina.

Provoz 08 Č. Budějovice Kovošrot a.s. Praha je umístěn na dvou velkých parcelách. Mám důvodné podezření, že vysoce kontaminovaná je i parcela (1261/1), která zůstala až dosud bez povšimnutí. Z rozhodnutí o odstranění staré ekologické škody v provozu 08 Č. Budějovice pod č.j.20V/8111/95/Ba-2143 není jednoznačně poznat, kde byl proveden zmíněný hydrogeologický průzkum a proč se prováděná sanace omezila pouze na malou část pozemků Kovošrotu. Všechny ostatní pozemky zůstaly a zůstávají zamořené.

Žádám současně o informaci, jaké instituce měly pravomoc rozhodovat o tom, kde bude sanace provedena a kde prostě „nevadí“.

Bohužel v těsné blízkosti provozu Kovošrotu je základní škola, dětské hřiště a park se dvěma rybníky. Podle výsledků rozboru sedimentu z roku 2004 a 2010 i usazeniny v rybnících obsahují značné množství ropných uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků a těžkých kovů. V roce 1999 yly tyto pozemky dokonce registrovány jako „Významný krajinný prvek“. I přes toto označení, ohužel, nikoho nezajímala (a dodnes nezajímá) ekologická zátěž, která se zde nachází.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější