Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Služby veřejnosti
 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-17200/2015/9002/825 IK

Dotaz:

 1. Jakou formou bude prodávána část. budovy č.p 2001, jež jesoučástí pozemku parc.č. 2953, vše v k.ú. Karlovy Vary, tj. část hotelu Thermal v Karlových Varech představující bazén a související prostory (dále jen jako "Bazén Thermal")?
 2. Jakým způsobem budou zájemci o koupi/jiný převod práv Bazénu Thennal vybíráni?
 3. Kde jsou či budou zvěřejněné podrobnější informace o prodeji/jiném převodu práv Bazénu Thennal a podmínky pro zájemce o koupi Bazénu Thennal?
 4. Jakým způsobem je upravena ochrana autorských práv projektanta/tů či projekční kanceláře či jiné třetí osoby, jež poskytla projekční činnost ve výstavbě, vztahující se k Bazénu Thennal?
  • 4.1. Uveďte prosím konkrétně, jestli existuje autorskoprávní ochrana poskytovaná jen obecně závaznými právními předpisy či existuje smluvní ujednání?
  • 4.2. Pakliže existuje o autorskoprávní ochraně platná smlouva uzvařená s osobou poskytující projekční činnost ve výstavbě, žádáme o zaslání její kopie či jejích relevantních částí.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější