Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-20411/2015/9002/947 IK

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2012, 2013, 2014:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. (pokud nakupujete i jiný kancelářský papír v objemu větším než 5% z celkové ceny za kancelářský papír, uveďte jaký a cenu). Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
 3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
 4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
 7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2012 a k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014.
 8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2012 a k 31.12. 2013 a k 31.12. 2014.
 9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunkčních zařízení či pronájmu těchto zařízení a uveďte, jak byl vybrán. Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru.

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější