Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-19310/2015/9002/901 IK

Dotaz:

Pro účely ekonomického výzkumu žádám podle zákona 106/1999 o poskytnutí následujících údajů pro zadavatele Ministerstvo financí (IČO 00006947):

  1. objem veřejných zakázek malého rozsahu ve velikosti od 100.000 Kč výše bez DPH, zadaných Vaší institucí v letech 2012, 2013 a 2014. Tedy tři čísla, jedno pro každý rok. Pokud z technických důvodů je možné poskytnout pouze sumy odpovídající jiné hranici než 100.000 Kč, prosím o jeho poskytnutí spolu s informací o této hranici.
  2. informaci, zda Vaše instituce v letech 2012-2014 využívala k nákupu Dynamický nákupní systém. Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů?
  3. informaci, zda Vaše instituce v letech 2012-2014 využívala k nákupu elektronická tržiště veřejné správy. Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů?

Prosím o uvedení celkových částek v Kč bez DPH.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější