Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-13624/2015/9002/682 IK

Dotaz:

 1. Jaké konkrétní podklady má vláda ČR, potažmo Ministerstvo financí ČR v současné době k dispozici v rámci rozhodování o ne/prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji? V této souvislosti žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů.
 2. Jaké konkrétní podklady si vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či Ministerstvo financí ČR k dotyčné problematice vyžádalo, z jakých zdrojů a v jaké lhůtě? Žádáme o umožnění nahlédnutí do těchto podkladů, jakmile budou zpracovány a předány vládě ČR.
 3. Jakým způsobem vláda ČR, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo financí ČR kontrolují činnost Českého báňského úřadu (§ 38 Zák. č. 61/1988 Sb. v platném znění), k plnění ustanovení § 43 a, odst. 6, § 31 odst. 5 Zák. č. 44/1988 Sb., v platném znění.
  Jakým způsobem se Český báňský úřad podílí na zpracování podkladů k případu ne/prolomení těchto těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji, jaké podklady k tomuto dodal a zda je možno též do těchto podkladů nahlédnout.
 4. Jaká je pracovní náplň, práva, povinnosti a odpovědnost vládního zmocněnce Jiřího Ciencialy, kdo jej jmenoval, kdy, jakým dokumentem a jaké jsou jeho kompetence. Zda bylo na dotyčné místo vyhlášeno výběrové řízení; pokud ano, kde bylo zveřejněno.
 5. S jakými případnými náklady a v jakém časovém horizontu by počítal státní rozpočet ČR v případě prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější