Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10621/2015/9002/547 IK

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat na základě zákona č. 106/1998 Sb. o poskytnutí informací souvisejících s kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu: Kontrolní akce č. 12/09, jejíž kontrolní závěr byl zveřejněn ve Věstníku č. 1/2013.V kontrolním závěru pak bylo konstatováno porušení zákona o veřejných zakázkách.

  1. Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách?
  2. Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná osoba, resp. skupina osob?
  3. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo?
  4. Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných případů?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější